NAF Reiseplanlegger

Korsningen Margaretagatan/Nybrogatan

Sted

Sväng söderut från E22 in på Nybrogatan Laddstolpen finns på östra sidan om Nybrogatan.

Kontaktinformasjon

Adresse Nybrogatan None
Geokoordinat (WGS 84) 58.47774, 16.325396