NAF Reiseplanlegger

Koppang

Sted
Per Roger Lauritzen

Koppang er kommunesenteret som ble flyttet.

Navnet Koppang kommer av gammelnorsk «kaupangr», handelssted, markedsplass. Kaupangen lå opprinnelig der det nå er en øy i Glomma, men ble flyttet opp i lia på 1700-tallet på grunn av flom og isgang.  Kulturstien Gamle Kongevei går fra Koppang sentrum og følger grusveier og stier gjennom vakkert gammelt kulturlandskap ned til Glomma. Underveis er det 19 oppslagstavler belyser temaer som jord- og skogbruk, utnyttelse av vannkraft, de store flommene, flora og fauna, middelalderkaupangen på Koppangsjordene, transporthistorie, gards- og skolehistorie. Koppang er også administrasjonssenter i Stor-Elvdal. Det er en skogbrukskommune, med industri deretter, både stort sagbruk og mye trevareindustri. Det meste av befolkningen bor på Koppang og sørover langs Glomma. I nord strekker kommunen seg oppover mot Rondane.

Kontaktinformasjon

Adresse 2480 Koppang
Geokoordinat (WGS 84) 61.5706905, 11.0557999