NAF Reiseplanlegger

Konventionsgaarden

Sted
Per Roger Lauritzen

Den fredete Konventionsgaarden har hatt rikshistorisk betydning.

Den staselige trebygningen på Verket, rett nord for Mossefossen, ble fredet i 1923 av to grunner: Bygget er et godt eksempel på en hovedbygning fra et av landets sentrale jernverk. Det ble oppført av Jess og Bernt Anker i 1778. Viktigst for fredningen er byggets rikshistoriske rolle i 1814. Det var her kong Christian Frederik forhandlet fram og undertegnet Mossekonvensjonen, en våpenhvileavtale mellom svenskekongen og Stortinget. 14. august – datoen for undertegnelsen – er offisiell flaggdag i Moss.

Kontaktinformasjon

Adresse Verket 22, 1534 Moss
Geokoordinat (WGS 84) 59.4395441, 10.6692714000001