NAF Reiseplanlegger

Kongsvold

Sted
Per Roger Lauritzen

Den spesiell og rike floraen er i fokus på Kongsvold – blant annet med egen fjellhage.

Knutshøene like øst for Kongsvold er norsk plantegeografis vugge, med sjeldne planter som har stått sentralt i diskusjonen om planters overlevelse under siste istid. Knutshøene – egentlig tre topper – ligger i Drivdalen Kongsvold og Hjerkinn landskapsvernområder, der både natur og kulturminner er vernet. Ved Kongsvoll stasjon ligger botanikeren Thekla Resvolls fjellhage med planter fra Knutshø, anlagt i 1992. Her har i tillegg Vitenskapsmuseet i Trondheim en forskningsstasjon for botanikk og zoologi.

Den pietetsfullt restaurerte Kongsvold Fjeldstue på Kongsvoll – 100–150 meter nord for fjellhagen – har tidligere være skysstasjon og er den yngste av fjellstuene på Dovrefjell. De eldste bygningene på stedet er fra 1720. Siden da har det faktisk vært servert i samme spisesal, noen bedre? Både Pilegrimsleden og Kongeveien går gjennom tunet. Fjellstua har en utstilling om verneområdene i nærheten, og om Kongsvolds historie, samt en samling med historiske gjenstander fra fjellstuedriften.

Kontaktinformasjon

Adresse 7340 Oppdal
Geokoordinat (WGS 84) 62.3034306, 9.60569770000006