NAF Reiseplanlegger

Komsafjellet

Sted

Ved Komsafjellet ble det gjort arkeologiske funn fra eldre steinalder.

Komsafjellet ligger på en halvøy, Amtmannsnes, som stikker ut i Altafjorden mellom Bukta og Bossekop. Fjellet har gitt navn til den såkalte Komsakulturen, fordi det i 1925 ble gjort arkeologiske funn fra eldre steinalder nær fjellet. Komsakulturen ble først påvist av Anders Nummedal. Komsakulturen har spredt seg nordover langs norskekysten. De eldste lokalitetene som er åpne boplasser, er bare funnet på ytterkysten. Her må fiske og sjøfangst ha vært viktig. Senere får en hus som gradvis øker i størrelse, og etter hvert også boplasser i innlandet. I Øst-Finnmark synes Komsakulturen bare gradvis å endres frem til yngre steinalder.

Det er skiltet natursti til noen av landets eldste steinalderboplasser.

Seidekjerringa/Àhkku er en 5-6 meter høy samisk offerstein som ligger på utsiden av Komsafjellet. En godt market tursti går fra parkeringsplassen på Amtmannsnes. I samisk før-kristen religion ble nature betraktet som besjelet og levende, slik at fjell, steinblokker og innsjøer hadde liv og kunne være til hjelp for folk hvis man ofret til dem. Ofring kunne skje ved store steiner som skilte seg ut i landskapet. De ble kalt sieidi og man ofret for eksempel fiskefett eller produkter av rein. Àhkku er det samiske navnet for bestemor/gammel kvinne.

Kontaktinformasjon

Adresse 9515 Alta
Geokoordinat (WGS 84) 69.9888925, 23.2813108