NAF Reiseplanlegger

Kolsås – Dælivann friluftsområde

Sted
Norsk Friluftsliv

Kolsås-Dælivann er Bærum kommunes viktigste friluftlivsområde.

Kolsås-Dælivann er et område som "har absolutt alt": gammelt kulturlandskap, stillhet, spor etter tidlige bosetninger, fortsatt landbruk og frodige gårder, gamle husmannsplasser, rikt fugleliv, insekter, blomster og trær, stier og utløe, en mosaikk av naturtyper fra sumper, bekker og ferskvannsområder via rike kulturmarksområder til varierte skogsmiljøer. Interessant geologi og spennende topografi; flate kulturmarksområder, bratte lier, stup og rasmarker. Og de to flotte utsiktstoppene, bygdeborger, godt stinett, natursti med skilt, klatretraseer. Og vinterstid kan man pilke etter abbor, mort og gjedde, gå på skøyter på Dælivannet i tillegg til å gå på ski i nærområdet.

Gode utgangspunkter for å oppleve området er fra parkeringsplasser ved FV168 eller fra Hauger eller Kolsås stasjoner på Kolsåsbanen.

Kolsås-Dælivann friluftsområde er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen.

 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.9225017, 10.546568