NAF Reiseplanlegger

Koboltgruvene

Sted
Per Roger Lauritzen

Koboltgruvene leverte malm til Blåfargeværket og er nå et kulturminne

Koboltgruvene ligger ca. 8 km fra Værket, langs skiltet vei. Gruvene byr på guidet tur i gruvegangene. Anlegget byr også på  gruve- og skolemuseer og nasjonalt Th. Kittelsen-museum. Det er fine utsiktspunkter i området og ca en km merket sti til den ubetjente Koboltkoia, DNT. Det er også en kultursti på ca. 4 km på Gruveåsen. Det er en rundløype lagt innom 10 tidligere boplasser for gruvearbeidere med familier. Start og innkomst ved parkering på Syd-Gruvene.

Kontaktinformasjon

Adresse Malmveien 3340 Åmot
Geokoordinat (WGS 84) 59.9637719, 9.87161709999998