NAF Reiseplanlegger

Knerten naturreservat

Sted
Per Roger Lauritzen

Den lille øya Knerten er et fredet naturreservat

Knerten er en del av øygruppa Steilene i Nesodden. Det høyeste punktet på øya er 8 moh. Formålet med fredingen av Knerten er å ta vare på plantelivet og sjøfuglene og deres hekkeplasser. Det er særlig gråmåke og svartbak som hekker på Knerten, men også hvitkinngås og ærfugl. Reservatet omfatter øya Knerten og de tilstøtende sjøområder innenfor en radius på 50 m fra land. Det er ferdelsesforbud i hele området fra 15. april til og med 15. juli. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.8185005805544, 10.6026990115479