NAF Reiseplanlegger

Knaisetra

Sted

Knaisetra er Romerikes best bevarte setergrend.

Setra har vært seter for gårdene på Knai siden begynnelsen av 1700-tallet, og det har vært sammenhengende seterdrift frem til 1965. Plassen er med sine 16 gamle tømmerhus, unik i regionen og er vurdert som et spesielt verneverdig kulturlandskap av nasjonal betydning. 

Kontaktinformasjon

Adresse Skrukkelivegen, 2090 Hurdal
Geokoordinat (WGS 84) 60.4205388, 10.9596783