NAF Reiseplanlegger

Klokkerudåsen

Sted

Klokkerudåsen er et jernalder gravfelt i Enebakk.

Gravfeltet på Klokkerudåsen består av 7 gravminner fra jernalder (500 f.Kr.–ca. 1050 e.Kr.) og ligger på et høydedrag med utsikt til Enebakk middelalderkirke. Fra jernalderen og tidlig historisk tid har området vært et sentralt bosetningsområde. Via elvene Ingna og Preståa har bygda hatt forbindelse til Øyeren, Glomma og elvesystemene på Østlandet. Ta av fra FV120 inn Klokkerudåsenveien. Info og parkering ved lekeplass.

Kontaktinformasjon

Adresse 1912 Enebakk
Geokoordinat (WGS 84) 59.7667334, 11.1365039