NAF Reiseplanlegger

Kløfta

Sted

På Kløfta ligger Ullersmo landsfengsel.

Tettstedet har navnet av “veidele”, trolig brukt om veiskillet der Trondhjemske Hovedvei og Vingerske Kongevei skilte lag. Ullersmo landsfengsel er omgitt av sju meter høye murer og har ca. 200 innsatte organisert som en bedrift i en verkstedsavdeling. Fra fengselet er det ca. 1 km til den åpne avdelingen på Kroksrud, med ca. 50 arbeidsplasser. På Kløfta ruver Felleskjøpets siloanlegg, som består av seks siloer med en diameter på 15 meter. Hver silo tar 1600 tonn korn. Kløfta ligger ved Skibakkrysset på E6, der det også er avkjøring til Vormsund og Kongsvinger (E16).

Kontaktinformasjon

Adresse 2040 Kløfta
Geokoordinat (WGS 84) 60.0740485, 11.1385564