NAF Reiseplanlegger

Klevfos Industrimuseum

Sted
Per Roger Lauritzen

Klevfos Industrimuseum er et stykke industrihistorie fra den tiden da treforedling var vår største eksportnæring.

Klevfos Cellulose & Papirfabrik, 1888-1976 var landets minste i sitt slag. Klevfos Industrimuseum har komplett industrimiljø med produksjonslokaler, maskiner, boliger, damanlegg, kanaler m.m. Museet har et allsidig tilbud, teater, utstilling og konserter og er åpent mai–sept. I nærheten finner man rester etter Aadalsbrug Jernstøberi fra omkring 1900, det største industristedet mellom Oslo og Trondheim. Stedet er oppmerket med informasjonstavler fra Klevfoss til Fløta, området der Aadals Brug lå. 

Kontaktinformasjon

Adresse 2345 Ådalsbruk
Geokoordinat (WGS 84) 60.7863413, 11.3120057