NAF Reiseplanlegger

Kleppe

Sted
Per Roger Lauritzen

Kleppe er administrasjonssentrum i Klepp kommune og har mye å by på.

Navnet Kleppe kommer av det norrøne Kleppr, ”klump”, antagelig opprinnelig brukt om høyden Kleppvarden. Kleppe er administrasjonssentrum i Klepp kommune. Det er elandbrukskommune med drøyt 70 % av kommunens areal brukt til jordbruk. Størst i Rogalands på korn, samt poteter og grønnsaker på friland. Også blant landets største veksthuskommuner. Flere institusjoner og utdanningstilbud er knyttet til jordbruk, også mye av industrien. I Kleppe ligger Klepp kyrkje, langkirke i tre fra 1846, Linstow-type, altertavle i Stavanger-renessanse. Minneplass over forfatteren Åse-Marie Nesse ved kirken. Klepp Bygdemuseum har ca. 900 gjenstander, del av Jærmuseet. I Rådhuset er det en samling fotografier av oldtidsfunn fra Klepp.

Kontaktinformasjon

Adresse 4358 Kleppe
Geokoordinat (WGS 84) 58.7730286, 5.63334540000005