NAF Reiseplanlegger

Klåstad

Sted
Per Roger Lauritzen

Klåstad har Larvik-områdets største uttak av larvikitt.

Steinbruddene for larvikitt ses flere steder ved Klåstad. Larvikitt er en av Oslofeltets eruptive (vulkanske) bergarter – en variant av syenitt, med vakkert, blått fargespill. Steinen er meget anvendelig til søyler, monumenter og fasadeplater, og en rekke internasjonale praktbygg er kledd med den. Et handelsskip fra vikingtiden ble oppdaget på Klåstad i 1891, antagelig 20 m langt, et inndrevet vrak. Restene er utstilt på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg. Klåstadkilen er fredet som naturreservat, som viktig trekkbiotop for ande- og vadefugler. 136 fuglearter er påvist her, derav 14 andearter og 20 vadearter. Avkjøringen til Ula (FV159) er på Klåstad.

Kontaktinformasjon

Adresse 3280, Tjodalyng
Geokoordinat (WGS 84) 59.0582198, 10.1775322