NAF Reiseplanlegger

Klæpa bruk

Sted

Klæpa bruk er et mølleanlegg fra 1867.

Fra gammelt av lå kverner og møller tett i tett langs Svartlvas 14 vannfall, og "Klæpakvenna" er et godt bevart eksempel. Fra Svartelva og fram til kvernehuset ble det bygget en kunstig kanal som ledet vannet fram til kverna. Etter krigen ble møllevirksomheten rasjonalisert, men Klæpa mølle holdt stand. I 1967, hundre år etter etableringen, valgte eieren å legge ned. Mølleanlegget med maskineri og annet utstyr gir en god innføring i møllehistorie. Fra tid til annen arrangeres det åpne dager ved mølla.

Kontaktinformasjon

Adresse 2345 Ådalsbruk
Geokoordinat (WGS 84) 60.7873966, 11.3486015999999