NAF Reiseplanlegger

Kjøpsvik

Sted
Per Roger Lauritzen

Verdens nordligste sementfabrikk ligger i Kjøpsvik.

Kjøpsvik er administrasjonssenteret i Tysfjord kommune. På lulesamisk heter stedet Gásluokta og er et kjerneområde for lulesamene. Det meste av befolkningen i kommunen bor i Kjøpsvik, der hjørnesteinsbedriften er Norcem Kjøpsvik (etablert som Nordland Port-land Cementfabrikk i 1918). Bedriften utnytter de store kalksteins- og kvartsforekomstene nord for tettstedet. Den isfrie havna gjør det mulig å drive virksomhet året rundt. Brødrene Johansen arrangerer turer med hurtiggående båter. I 1992 fikk Kjøpsvik veitilknytning nordover til E6 på Rv. 827.

Kontaktinformasjon

Adresse 8590 Kjøpsvik
Geokoordinat (WGS 84) 68.0943341, 16.3628094000001