NAF Reiseplanlegger

Kjeldebotn

Sted

Kjeldebotn har småbåthavn og båtutleie.

Hurtigbåtruten mellom Narvik og Svolvær anløper Kjeldebotn, og det er hurtigbåtforbindelse med Evenes. Både Kjeldebotn og kommunesenteret har gode havner og kaianlegg. Landbruk har vært den viktigste næringen i bygda. Nå er det bare 6-7 gårdsbruk igjen.

Kontaktinformasjon

Adresse 8543 Kjeldebotn
Geokoordinat (WGS 84) 68.4060522, 16.659144