NAF Reiseplanlegger

Kjærra fossepark

Sted
Per Roger Lauritzen

Kjærra Fossepark byr på fiske med historisk sus og et vell av aktiviteter.

Det er skiltet parkering og turvei ned til Kjærrabrua en gangbro i tre med et totalspenn på 132 m. Broen knytter sammen et offentlig friområde på vestsiden med Kjærrafisket på østsiden av elven. Her er det flere kulturarrangementer i sommerhalvåret. «Kjærrafisket», har røtter fra1300-tallet. Fangstanlegget med fangstredskap og bygninger er restaurert som en tro kopi av anlegget som gikk ut av bruk i 1957. I dag demonstreres fisket som har vært drevet etter samme prinsipp siden middelalderen.  I østre fosseløp av Lågen er det store kar av tømmer med stor teine som laksen går inn i. Kjærrateina er en stor folkeforlystelse. Kjærra Fossepark omfatter også andre fosser med andre kulturhistoriske fiskemetoder som gib, mælkast og sportsfiske. På begge sider av Lågen fører stier til de forskjellige fiskeplassene og fossene. Kjærra Fossepark er også en Geopark, med sin rombeporfyr som er en typisk bergart i Lardal, og som er lokalisert i vestlige del av Vestfolds store rombeporfyr-felt. Rombeporfyr forekommer nesten ingen andre steder i verden enn i Oslofeltet, der den strømmet ut som lava for nesten 300 millioner år siden.  Noen få hundre meter fra parken ligger Høyt og Lavt aktivitetspark med blant annet klatrepark, rafting, kanopadling, ponniridning og familieteater.

Kontaktinformasjon

Adresse 3277 Steinsholt ‎
Geokoordinat (WGS 84) 59.3506996, 9.90936569999997