NAF Reiseplanlegger

Kirkhelleren

Sted

Kirkhelleren er den største av i alt sju grotter utgravd av havet på øya Sanna.

Alle grottene har vært bebodd i oldtiden.  Den mektige Kirkehelleren var både bolig og gravplass, og beinsamlingen ved alteret inne i helleren tyder på kultvirksomhet. Kirkhelleren er den største av dem, 20 m bred, 45 m dyp og 30 m under taket. Her er utgravde avfallslag fra eldre og yngre steinalder og jernalder, samt graver fra jernalderen og svartedaudens tid, i alt 3,5 m kulturlag som spenner over 8000-9000 års bosetning. Flere funn av redskaper, bl.a. kommunevåpenets fiskekrok. I dag benyttes grotta blant annet som konsertsal under Trænafestivalen. Nedenfor hulen og lenger vest ligger mange hustufter fra steinalderen. 

Kontaktinformasjon

Adresse Sanna, 8770 Træna
Geokoordinat (WGS 84) 66.5010798, 12.0532035