NAF Reiseplanlegger

Kirkegårdsbukt

Sted

I Kirkegårdsbukt i Forsøl finnes et av de mest kjente kulturminneområdene i Finnmark. Hustuftene her stammer fra steinalder, jernalder og nyere tid.

Mest spesiell er mangeromstufta fra tidlig middelalder, ei svær hustuft på ca. 23 x 25 m. med seks rom og tre innganger. Kulturminnene i Kirkegårdsbukt er Hammerfest kommunes bidrag til - Fotefar mot nord - en veiviser i historie i Nord-Norge og Namdalen der et kulturminne fra hver kommune tilsammen gir et bilde av mennesker, natur og virksomhet gjennom ti tusen år. Kirkegårdsbukt med sandstranden er et populært utfartsområde, både for befolkningen og tilreisende. Atkomsten er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Kulturminneområdet er fredet med hjemmel i kulturminneloven, og besøkende oppfordres derfor til å vise aktsomhet for kulturminnene og følge de merkede løypene.

Kontaktinformasjon

Adresse Kirkegårsbukt Forsøl, 9600 Hammerfest
Geokoordinat (WGS 84) 70.7204287, 23.8397712999999