NAF Reiseplanlegger

Kastneshamn gamle handelssted

Sted

Kastneshamn er et gammelt handelssted på fastlandssiden av Dyrøysundet.  

Kastneshamn gamle handelssted ligger langs FV211, 13 km sørvest for kommunesentret  Brøstadbotn. Fra Kastneshamn fortsetter fylkesveien sørøstover inn Faksfjorden. Fram til slutten av 1980-tallet hadde Kastneshamn lokalbåtanløp, men stedet har opplevd gradvis nedgang i folketallet. I dag er storgården fra 1700-tallet gjort om til leiligheter som leies ut om sommeren. 

 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 68.9940981, 17.487748