NAF Reiseplanlegger

Kastellet på Tangen

Sted

Kanonene på Kastellet på Tangen er fra 1748.

Kastellet på Tangen er en gammel fortifikasjon som sammen med et tilsvarende anlegg på Badskjærholmen forsvarte Risør i krigsårene 1808–14. De fleste kanonene er fra 1748, noen er udatert. Området har også park og badeplass.

Kontaktinformasjon

Adresse 4950 Risør
Geokoordinat (WGS 84) 58.7174349, 9.24052119999999