NAF Reiseplanlegger

Karmsund folkemuseum

Sted

Museumssentralen i Haugesund sentrum er hovedbasen for Karmsund folkemuseum.

Museumssentralen holder til i et tidligere meieri. Her er det faste temautstillinger om næringsgrunnlaget og bo- og leveforhold i regionen, med egne avdelinger for byhistorie, jordbruk, fiske, sjøfart og hushold. Blant miljøer som er gjenskapt er et klasserom fra 1920 og en handelsbod fra midt på 1800-tallet. Karmsund folkemuseums ansvarsfelt strekker seg bakover til reformasjonen, og ved siden av det faste tilbudet presenteres større og mindre skiftende utstillinger.  I inngangshallen er det museumsbutikk, kafé, lekekrok og lesekrok med kulturhistoriske tidsskrift og aktuelle bøker.

Kontaktinformasjon

Adresse Skåregt. 142, 5527 Haugesund
Geokoordinat (WGS 84) 59.413519, 5.27037970000004