NAF Reiseplanlegger

Karlshus

Sted

Rådes kommunesenter, Karlshus, er en gammel kulturbygd.

I Råde er det gjort frike forhistoriske funn – som gravplasser ved Råde kirke og flere steinalderboplasser, de eldste fra 3000 f. Kr ved Vansjø. Pilegrimsleden og Kongeveien går gjennom Råde, merket fra kommunehuset i Karlshus. I dag er Råde hovedsakelig en jordbruks- og industrikommune. 95 % av arealet er åker og hage, med mest dyrking av korn, poteter og grønnsaker. Rundt Karlshus er det variert industri. E6 går gjennom Råde nord i kommunen, der også ca. halvparten av Vansjø ligger.

Kontaktinformasjon

Adresse 1640 Råde
Geokoordinat (WGS 84) 59.3519706, 10.8722673