NAF Reiseplanlegger

Karasjok gamle kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Karasjok gamle kirke ble bygget i 1807 og er Finnmarks eldste lutherske kirke. Kirken var også den eneste bygningen på kirkestedet som overlevde 2. verdenskrig.

Kirken har korsplan og 140 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850). Arkitekt er Daniel Stroch. Høsten 1944 ble Karasjok i likhet med det meste av Finnmark brent ned og befolkningen tvangsevakuert. Kirken ble imidlertid spart. Utover våren 1945 rykket norske styrker fra England og Sverige inn i et sterkt minelagt område. 1.mai 1945 gikk et kompani soldater uforvarende inn i et minefelt, og 22 mennesker mistet livet, og mange flere ble skadd. Kirken ble da brukt som førstehjelpspost, og en lege og en sykepleier fra Stockholm landet i fallskjerm for å avhjelpe situasjonen. I dag står det et minnesmerke over hendelsen utenfor Karasjok gamle kirke.

Adkomst til kirken er via RV92 og E6.

Kontaktinformasjon

Adresse Kirkegata 2, 9730 Karasjok
Geokoordinat (WGS 84) 69.4666808, 25.5036979