NAF Reiseplanlegger

Karasjok

Sted
Per Roger Lauritzen

Karasjok er landets nest største kommune og dekker den østlige delen av Finnmarksvidda.

Drøyt 2/3 av befolkningen er bosatt i kommunesenteret, som har vokst fram fra å være den gamle vinterleiren Ávjovárri, ca fire mil fra Karasjok, til et moderne samfunn. Det er ca. 1 900 innbyggere i Karasjok (2013). Av disse er ca. 80 % samisk, og en liten andel er finsk. Kommunens samiske og norske barn er sidestilt. Den stjerneformede luen og båndene i gult og rødt er Karasjok-draktens kjennetegn. Primærnæringene reindrift (med sommerbeite ved kysten) og jordbruk har gått kraftig tilbake de siste tiårene, men er fortsatt basisnæringene. Jakt, fiske, bærplukking og husflid er viktige binæringer, og særlig reiseliv og offentlig sektor har økt – det siste ikke minst med Sametinget og den tilhørende forvaltningen.

Kontaktinformasjon

Adresse 9730 Karasjok
Geokoordinat (WGS 84) 69.471751, 25.5117697000001