NAF Reiseplanlegger

Kaperdalen Samemuseum

Sted

Kaperdalen Samemuseum består av to samiske boplasser som ble ryddet like etter år 1900 med bogammer, fjøsgamme, neversjå og rislåve. 

I Kaperdalen slo samer fra Nord-Sverige seg ned omkring år 1700, de såkalte ”markesamene”. De hadde ikke rein, men levde av fisket i Svanelva og snarefangst. Husene var dekket med bjørkenever både i tak og vegger. Låven og geitefjøset, som også er en gamme, har vegger av bjerkeris. I dag er stedet fraflyttet. De siste gammene og bygningene tas vare på av Sør-Senja Museum/Midt-Troms Museum. 

Kontaktinformasjon

Adresse 9392 Stonglandseidet
Geokoordinat (WGS 84) 69.0852749, 17.1778414