NAF Reiseplanlegger

Kanestraum

Sted

Fergestedet Kanestraum er del av E39 over Halsafjorden.

Overfarten til Halsa tar ca. 20 minutter, og to ferger sørger for halvtimesavganger fra tidlig morgen til sen kveld, med lavere frekvens nattestid. Ovenfor fergekaia ligger Straumsnes bygdemuseum, som er et friluftsmuseum med blant annet prestestue fra 1600-tallet, fjøs m/kornlåve, smie, eldhus og stabbur. Straum gård tilhørte adelsslekten Kane i på 1400-tallet, derav navnet Kanestraum. Godset er delt, men fortsatt storgård.

Kontaktinformasjon

Adresse 6674 Kvisvik
Geokoordinat (WGS 84) 63.0521079, 8.11725179999996