NAF Reiseplanlegger

Kalvåa bygdetun

Sted
Per Roger Laurizen

Kalvåa bygdetun er en rekonstruert gammel boplass med bl.a. kvernfjellstue, bekkekvern og seterhus.

Friluftsmuseet ble etablert i 1970-årene og ligger vakkert til i en glenne i skogkanten i nærheten av elva Nea. Bygdetunet representerer eldre setertradisjoner og inneholder bl.a. et seterhus, løe og et sommerfjøs. På tunet står også en kvernfjellshytte som opprinnelig har stått i kvernfjellet. Her kan oppleves et autentisk miljø og inventar fra den tid kvernfjellsarbeiderne levde og brøt stein i fjellet. Den største konsentrasjonen av kvernsteinsbrudd er registrert mellom 1850-70 og sysselsatte på det meste 300 mann. I nærheten av området står dessuten en intakt bekkekvern og korntørke.
Bygdetunet er bygd opp som et amfi og benyttes som arena for friluftsteater om sommeren av bl.a. Selbu teaterforum.

Kalvåa bygdetun ligger langs RV705, like ved Rolset gård, ca. 9 km fra Selbu sentrum i retning Tydal.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 63.183919, 11.1743293