NAF Reiseplanlegger

Kaldvell

Sted
Per Roger Lauritzen

Det tidligere industriområdet Kaldvell ligger ved den restaurerte Vestlandske Hovedvei.

På Østre Kaldvell vokste det fram et industrisamfunn i 1890-årene, basert på produksjon av tremasse og papp: Tresliperi ved Sliperifossen, kartongfabrikk med sagbruk nede ved sjøen. I dag ses blant annet restaurerte stemmer her, og området byr også på badestrand og merket løypenett i gammelt fløtermiljø rundt Stikselva.

Kongeveien, eller Postveien fra Christiania til Stavanger, ble opprustet til ridevei allerede på 1600-tallet. Veien ble utbedret til kjørevei rundt 1800 og fikk navnet Vestlandske Hovedvei. Over Kaldvellelva ble det bygd en hvelvet steinbro i romersk stil. Veien ble restaurert på strekningen fra Kaldvell i Lillesand til Landvik i Grimstad høsten 1993. Flere steder langs veien ses gammel veibyggerkunst i form av steinsettinger, stikkrenner og stabbesteiner.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.2778553, 8.42223779999995