NAF Reiseplanlegger

Junkerdalsura

Sted

Junkerdalsura naturreservat freder flere sjeldne planter.

Berggrunnen, som består av mye glimmerskifer og kalkstein, byr på sjeldent frodige vekstvilkår. Arktiske plantearter dominerer, men det finnes også varmekjære lavlandsplanter som ellers ikke vokser så langt nord og så høyt over havet, f.eks. fruesko, bergjunker og tysbast. Flere sjeldne planter er her ved sin skandinaviske sørgrense. Den gamle veien gjennom Junkerdalsura som ble påbegynt i 1860-årene, er dels ødelagt av tallrike ras, men to kilometer er vedlikeholdt. Det 13 km2 store naturreservatet utgjør nedre del av Junkerdalen og grenser til Junkerdalen nasjonalpark. Adkomsten er best fra Saltdal Turistsenter og Polar Camping på Storjord.

Kontaktinformasjon

Adresse 8255 Røkland
Geokoordinat (WGS 84) 66.8070232, 15.5564161