NAF Reiseplanlegger

Jøssingfjorden

Sted
Per Roger Lauritzen

Den villvakre Jøssingfjorden har både kulturminner og industrianlegg.

Navnet Jøssingfjord kommer av«mjôr», smal, trang, og «sund». Her ligger Jøssingfjord Skipningshavn med tørkeanlegg og 130 m høy silo, innsprengt i fjellet, for ilmenittmalmen som føres med vann i en 3,6 km lang tunnel fra A/S Titanias gruvefelt ved Tellenes. Innerst i fjorden ligger også Helleren, boplass i steinalderen. 100 m lang, 15 m dyp og 30 m under taket med spor etter flere hus. De to husene som er intakt er et yndet fotomotiv. Det er flintfunn på sidevei ved nedlagt fabrikk. Det er og plakett over Mysil Bergsprekken, avduket i 1992 av Kjell Aukrust. Bergsprekken skal være født under et steinsprang i Jøssingfjorden i 1918. Jøssingfjord er også kjent for Altmark-saken. Det tyske hjelpefartøyet «Altmark», med ca. 300 britiske krigsfanger om bord, ble bordet i Jøssingfjorden av den britiske jageren «Cossack» 16.2.1940. Tyskerne krenket norsk territorium med fangetransporten. Dette aksepterte ikke britene, og de krenket norsk territorium for å få fangene frigitt, noe de også klarte. Minnestein ved veien. Jøssing ble brukt som skjellsord av nazistene under okkupasjonen, men ble en hedersbetegnelse blant motstandsfolk.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.3195035, 6.34894280000003