NAF Reiseplanlegger

Jørpeland

Sted
Per Roger Lauritzen

Jørpeland er administrasjonssentrum i kommunen og et sted med variert historie.

«Ryfylkebyen» Jørpeland har bystatus fra 1998, og er sentrum i Strand, som er Ryfylkes mest folkerike kommune. Jørpeland har navnet sitt fra «jarpr», som betyr brun, og viser til Jørpelandsåna som tidligere gikk brun i flomtider. Elva renner gjennom byen og var i 1880–1950 grunnlaget for sysselsettingen her. Jørpelands Brug er det eldste gjenværende bygget fra denne tiden og har utstilling om Brugets historie, skiftende utstillinger og intimkonserter. Jørpeland kirke er fra 1969. Det er en arbeidskirke oppført i betong og har særpreget, moderne formspråk med mye bruk av glass. Kirken har frittstående klokketårn, og er tegnet av arkitekt. B. Evensen. Jørpeland ble i hovedsak bygd opp i begynnelsen av det 20. århundre som følge av vannkraftutbyggingen som ga grunnlaget for Stavanger Staal, nå Scana Steel. Flere av bygningene og bydelene på Jørpeland bærer navn som henviser til stålverket, f.eks. Svenskebyen, som tidligere huset mange svenske arbeidere som kom for å arbeide. I sine storhetsdager på 1950-tallet hadde stålverket over 1100 arbeidere, i dag redusert til ca. 200. Vågen var tidligere nerven på Jørpeland, men utviklingen krevde mer plass, og sentrum ble flyttet. I dag er det hurtigbåtavgang hverdager (morgen og ettermiddag) fra Vågen til Stavanger, ca. 30 min. Jørpeland preges i dag av et nytt sentrum som er bygd opp gjennom de siste 30 årene. Kommunen har omfattende og variert industri, og skogbrukskommunen er landets største produsent av juletrær.

Kontaktinformasjon

Adresse 4126 Jørpeland
Geokoordinat (WGS 84) 59.022092, 6.0416692