NAF Reiseplanlegger

Jølstravatnet

Sted
Per Roger Lauritzen

Rundt Jølstravatnet ligger fornminnene tett.

Det 30 kilometer lange Jølstravatnet danner et slags midtpunkt i Jølster kommune, 207 moh. og med den 22 kilometer lange elva Jølstra ned mot Førde. Innsjøen er regulert 1,25 m for Stakaldefoss kraftverk. Rundt vannet er det registrert 17 gravhauger og -røyser, til sammen 25 gravfunn. Tre funn er fra yngre steinalder. Flere gravfelt er bevart, blant annet på Kjøsnes ved RV5 nær Skei.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.5626204, 6.44644619999997