NAF Reiseplanlegger

Jessheim

Sted

Ullensakers kommunesenter, Jessheim, er også regionsenter for øvre Romerike.

Navnet Jessheim kommer av gmln. «Jassheimr», kanskje av eldre «Jarlsheimr», jarlesete. Ullensaker var del av raumernes gamle kongerike. Sagatidens «Raumariki» nevnes alt av den gotiske historieskriveren Jordanes i 6. århundre. I førkristen tid lå det et gudehov nordøst for Kløfta; guden Ullin, Ull, ble dyrket der.

Romerikssletta ble dannet i Romeriksfjorden av løsmasser fra breelvene da isen stoppet opp ved Hauerseter. Underis-elvene munnet ut ved Gardermoen og dannet sedimentene som rommer et av landets største grunnvannsreserver, som kan forsyne minst 200 000 mennesker. Romerikingene sier selv at «alle mennesker er gjort tå jord, men romerikingene er skapt tå blåleire».

I dag er Ullensaker først og fremst kjent for å huse Norges hovedflyplass på Gardermoen, og som en stor forsvarskommune. Tidligere var forsvaret og landbruket de viktigste arbeidsplassene. Nå er det flyplassen, handel, hotell/konferanse og transport/logistikk som dominerer i næringslivet. Tilbudet innen kultur og tjenesteyting øker, blant annet som følge av Jessheims bymessige utvikling. Ullensaker Kulturhus ble åpnet i 1999. Det er bygd som et moderne flerbrukshus som i tillegg til å romme scener for artister i alle sjangre, også har bibliotek og kino. Huset har status som et regionalt kulturhus for hele øvre Romerike.

Kontaktinformasjon

Adresse 2050 Jessheim
Geokoordinat (WGS 84) 60.1417959, 11.1752085000001