NAF Reiseplanlegger

Jernaldergård på Tranås

Sted

På Jøa ligger jernaldergården på Tranås.

På jernaldergården på Tranås ligger tuftene etter et 50 meter langt stolpehus (langhus) og flere gravhauger ligger rett ved veien til jernalderhuset. Tuftene på Tranås er svært godt bevart og stammer trolig fra perioden 500 år f. Kr. til 700 år e. Kr. Et jernalder-langhus er rekonstruert i Storvika på Tranås. Jernaldergården kan nås ved avkjøring fra FV483 ved Faksdal.  For besøk og guiding ta kontakt med Jan Tranås, tlf. 918 43 603. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 64.6455933, 11.2594082000001