NAF Reiseplanlegger

Jarlsberg hovedgård

Sted
Per Roger Lauritzen

Jarlsberg hovedgård var kongsgård før Harald Hårfagres tid.

Den store herregården på Jarlsberg var residens for kongelige embetsmenn i middelalderen, senere grevskap. Første greve var Peder Griffenfelt. Slekten Wedel overtok Jarlsberg i 1681. Eidsvollsmannen grev Herman Wedel lot det gamle slottet bygge om og skapte det nåværende empireanlegget. I 1893 døde sønnen Peder Anker Wedel som Norges siste greve. Jarlsberg hovedgård er landets største jordbruk med 3000 mål innmark. I det store parkanlegget ligger flere av Wedel-slektens graver. 

Kontaktinformasjon

Adresse Jarlsberggata 14, 3125 Tønsberg
Geokoordinat (WGS 84) 59.2890874, 10.3857985