NAF Reiseplanlegger

Jakobsbakken

Sted

Jakobsbakken var et eget gruvesamfunn.

Her var det egen skole, bibliotek, butikk, musikkorps, idrettslag og andre foreninger. Avstanden fra smeltehytta og oppredningsverkene i Sulis var så stor at svovelrøyk og andre utslipp ikke nådde fram og fikk gjøre «ørkenlignende skade» på vekstliv og annen natur slik det skjedde i nede dalen. I dag, over 30 år siden driften opphørte, anvendes samtlige gjenværende bolighus, enten til fritidsformål eller til den virksomhet som "Norsk luthersk misjonssamband" driver. Jakobsbakken ligger i mektig natur og er et flott utgangspunkt for turer, jakt og fiske. 

Kontaktinformasjon

Adresse Jakobsbakken, 8230 Sulitjelma
Geokoordinat (WGS 84) 67.0855632, 16.0215999