NAF Reiseplanlegger

Isflåmannen

Sted

Isflåmannen byr på skarpe smell og vann sprutende ut av fjellveggen.

Naturfenomenet Isflåmannen i Årskogdalen innenfor Nordre Vartdal har ingen sikker forklaring, men det er helt spesielt: Fra tid til annen kan det høres smell fra fjellet samtidig som det skytes vann ut fra fjellveggen i en lang stråle, nærmere bestemt fra den stupbratte Isflåa. «Saluttene» skjer mest på ettersommeren og høsten, tilsynelatende i forbindelse med passasje av lavtrykk, og en forklaring kan derfor være vekslende trykk på vannansamlinger i hulrom i fjellet. I nærheten finner du også Den Julianske Borg: To steinsatte labyrinter, såkalte trojaborger. Labyrintmønsteret finnes mange steder i Europa, men trojaborgene på Vartdal er de eneste kjente mellom Finnmark og Oslofjorden, og bare her finnes de høyt til fjells. Labyrintene er trolig fra bronsealder eller begynnelsen av eldre jernalder (1500 f.Kr - år 0) og har sannsynligvis vært benyttet til ritualer. En kan også spekulere i om plasseringen av labyrintene har noe med Isflåmannen å gjøre, siden de er plassert på hver side av Isflåa. TA av E39 i Nordre Vartdal, følg FV68 til Myklebust hvor det er en informasjonstavle og turen opp de ca. 800 høydemetrene starter.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.3149888, 6.16078849999997