NAF Reiseplanlegger

Inndyr

Sted

Inndyr har bebyggelse fra 1500 – tallet.

Inndyr har idyllisk havn med gammel bebyggelse, blant annet et bryggebygg fra 1650 og den fredede Rødegården fra 1580. I dag er Inndyr kommunesenter i Gildeskål kommune. Inndyrgodset tilhørte i middelalderen erkebiskopen i Nidaros og gikk ved reformasjonen til kronen. Fra 1604 var det lensherresete for Nordlandene. Senere storgods, Irgens-godset, krongods i Nordland og Troms.
I Gildeskål kommune dominerer fortsatt primærnæringene selv om både fiske og jordbruk har vært for nedadgående. De er delvis blitt erstattet av havbruk, med både forskningsstasjon og lakseslakteri. Kommunen har de siste tiårene opplevd en del fraflytting, ikke minst fra de mindre øyene. Mange yrkesaktive pendler til Bodø og Meløy. Gildeskål har et politisk ønske om å være en fritidsboligkommune og har ca. 1800 ”nummer to-boliger”.

Kontaktinformasjon

Adresse 8138 Inndyr
Geokoordinat (WGS 84) 67.0315256, 14.026628