NAF Reiseplanlegger

Ilsvika

Sted

Ilsvika er en gammel utskipningshavn for blant annet kobberkis fra Røros.

Ilsvika ligger like vest for Trondheim sentrum, utenfor Ila. Her er det blitt skipet ut blant annet trelast og røroskis, og stedets hovedbygning fra 1768 i laftet tømmer er fredet. Ca. 3 km videre utover langs FV715 ligger det gamle industristedet Trolla, hvor det var virksomhet allerede i 1650. Trolla Bruk er nedlagt. 

Kontaktinformasjon

Adresse 7018 Trondheim
Geokoordinat (WGS 84) 63.4356639, 10.3494882