NAF Reiseplanlegger

Ikornneset Fornminnepark

Sted

I Ikornneset Fornminnepark er det kultursti til ti gravrøyser bygd av rullestein.

Dateringen av de typiske kystrøysene er noe usikker, men trolig er de fra eldre jernalder, ca. 0–600 e.Kr. To av røysene er spesielt store, to meter høye og ca. 15 meter i diameter. Den 1 km lange kulturstien har fem informasjonstavler, og området har fine både bade- og fiskeplasser. Litt lengre øst ligger Høgsetleira, en langgrunn bukt som er et viktig hekke- og beiteområde for fugler. Ikornneset ligger ut mot et fjordbasseng som har flere store fornminner rundt seg, blant annet på Kvernes i Averøy.

Kontaktinformasjon

Adresse 6633 Gjemnes
Geokoordinat (WGS 84) 62.9669955, 7.76324410000007