NAF Reiseplanlegger

Ibestadtunnelen

Sted
Per Roger Lauritzen

Ibestadtunnelen er en undersjøisk veitunnel mellom øyene Andørja og Rolla i Ibestad.

Tunnelen går mellom Sørvika på Andørja og Hamnvik på Rolla og avløste fergesambandet mellom øyene Andørja og Rolla. Ibestadtunnelen er 3387 meter lang og dypeste punkt er 112 meter under havet. Tunnelen ble åpnet den 2. desember 2000.  Ibestadtunnelen er en del av FV848. Tunnelen er stengt for gående og syklende. 

Kontaktinformasjon

Adresse 9450 Ibestad
Geokoordinat (WGS 84) 68.7902416, 17.1960096