NAF Reiseplanlegger

Hylligrava

Sted
Per Roger Lauritzen

Hylligrava er et ca. 4000 år gammelt fortidsminne.

Grava hører til den siste fasen av steinalderen som kalles den neolittiske tid (ca. 2400 - 1800 f. Kr.). Den store hellekista på Hylli er verdens nordligste utløper av en gravskikk som var påvirket av megalittkulturen. Selve gravkista er bygget av svært flate og store steinheller stilt på kant. Over hele kista har det vært bygget et tak av en kjempestor og flere mindre heller som ble dekket av en liten og lav haug med jord. Hylligrava ligger ca. 2 km nord-vest fra Spydeberg jernbanestasjon og ca. 100 m bak gården Hyllibråten.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.6301981, 11.0616937