NAF Reiseplanlegger

Hvitsten

Sted
Per Roger Lauritzen

I dag er Kristianiabohemen erstattet av sommerturister og hyttefolk i Hvitsten.

Hvitsten er i dag et strandsted med ca. 300 fastboende og mange hytter. På 1600-tallet var det ladested, og 1875 hadde 17 handelsskip tilhold her. Bjelkehuggeren Petter Olsen startet her et rederi som sønnen Fredrik Olsen (1875–1933) førte videre og gjorde verdenskjent. I dag er Hvitsten hjemsted for skipsrederfamilien Fred. Olsen. Den gamle skolen er i dag sete for mange av Fred. Olsens bedrifter. En stor samling av rederiets gallionsfigurer er plassert langs en ruslerute gjennom Hvitsten.

Hvitsten var bosted og ferieparadis for en rekke kunstnere: Edvard Munch, Nicolai Wergeland, Theodor Kittelsen, Christian Krohg, Hans Jæger, Fritz Thaulow og Holger Drachmann. Hit kom også Lasson-søstrene Alexandra, Sofie, Oda og Bokken og pleier sine forbindelser med noen av mennene Kristianiabohemen. Kjetil Bjørnstads romanse "Sommerkveld ved fjorden" har handlingen fra Hvitsten. Nord i Hvitsten, der Munch en gang bodde og malte flere av sine kjente bilder, ligger Ramme Gaard – Petter Olsens barokkhageanlegg med sommerteater, økologisk gårdsbutikk og galleri. Hvisten kirke fra 1902 er i stavkirkestil, tegnet av Harald Sundby og gitt i gave av den lokale mesenen Bolette Olsen.

Kontaktinformasjon

Adresse 1545 Hvitsten
Geokoordinat (WGS 84) 59.5989351, 10.6563126999999