NAF Reiseplanlegger

Hurdal kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Hurdal kirke er en langkirke fra 1681.

Eldste del fra 1681 utgjør i dag alterdelen, mens nåværende skip er et tilbygg fra 1793. Koret har ornamenter og rosemaling fra 1680-årene, dette ble avdekket under restaurering i 1955. Det er adskillig gammelt og verdifullt inventar, blant annet et krusifiks fra 1300. Området rundt Hurdal kirke er et kulturlandskap med flere gravminner fra jernalderen. Prestegården, Gjøding, kan være Hurdals eldste gård.

Kontaktinformasjon

Adresse Skrukkelivegen, 2090 Hurdal
Geokoordinat (WGS 84) 60.4095742, 11.0536212