NAF Reiseplanlegger

Høyanger

Sted

Høyanger har mye industrihistorie å fortelle.

Industristedet Høyanger er tuftet på kraftkrevende industri som har kunnet utnytte de mange vannene og store høydeforskjellene innenfor bunnen av Høyangsfjorden. Stedet har eget både industrimuseum og vannkraftmuseum, sistnevnte i en av de første bygningene som ble reist i forbindelse med kraftutbyggingen, med utstyr fra 1917. Høyanger kommune hadde en befolkningsnedgang på 7,5 % i perioden 2002–2012, i takt med reduksjonen i sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften Norsk Hydro, med blant annet Høyanger Metallverk som produserer råaluminium m.m. I Høyanger ligger også flere leverandørbedrifter. Fundamus produserer felger for blant annet Audi. I Høyanger ligger et sentralt idrettsanlegg og svømmehall.
Høyanger kommune dekker også litt av sørsiden av Sognefjorden, med grense mot Hordaland og Stølsheimen, men ca. 90 % av befolkningen bor på nordsiden. Fjorden utnyttes til en del fiskeoppdrett.

Kontaktinformasjon

Adresse 6993 Høyanger
Geokoordinat (WGS 84) 61.2188197, 6.07305480000002