NAF Reiseplanlegger

Hove friluftsområde

Sted
Vidar Aas

Hove er Arendal kommunes mest attraktive friluftsområde.

Hove er et unikt friluftslivsområde, med sine turmuligheter, bademuligheter og med en utsikt utover havet som er helt fantastisk. Ut mot havet er det rullesteinsområder, med strandvasket morene på toppen og avsetninger av sand i bakkant. Turstiene går mellom kronglefuruer, krypgraner og slåpetornkratt, og i Hovekilen er det et frodig gruntvannsområde som gir verdifull næring for svaner, gjess, ender. Området innehar også Hove gård, som er et hus av Nedenestypen, og er oppført etter en brann i 1725. Videre, Tromøy  kirke, der eldste del er fra eldre middelalder – 1100 tallet – ca. 1750 ble den utvidet fra langkirke til nåværende korskirke. Fra 2. verdenskrig finnes kanonstillinger og skyttergraver, støpt i betong eller gravd ut flere steder på Tromøys utside. Området er unikt, med bruk til rekreasjon, trening og naturopplevelser. Fra Arendal sentrum kjører og sykler en Kystveien mot Eydehavn, tar over Tromøybrua, og derfra er det skiltet til Hove, med gode parkeringsplasser på ulike steder. Hove friluftsområde er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.4457313, 8.84360719999995