NAF Reiseplanlegger

Horten

Sted
Per Roger Lauritzen

Horten har vokst fram ved siden av Marinens hovedbase i 100 år, Karljohansvern.

Horten by er en langstrakt og kupert småhusby ved Oslofjorden med en sentrumskjerne av forretningsgårder og offentlige bygninger. Marineanlegget Karljohansvern stikker som en odde ut i fjorden, skilt fra den «sivile» bebyggelsen med et skogbelte og den idylliske kanalen. Karljohansvern verft, opprinnelig Horten Værft, ble etablert ved utløpet av Oslofjorden i 1819 på initiativ av svenskekongen. Den havgående norske flåten måtte bygges opp på nytt etter napoleonskrigen, men en planlagt befestet garnisonsby ble aldri fullført. I stedet vokste byen Horten fram på utsiden av kanalen som skiller den tidligere marinestasjonen fra byen. Fram til 1950-årene var Hortens marinens hovedbase. På 1990-tallet startet reduksjonen av den militære driften, og i 2002 ble også skolevirksomhet overført til Haakonsvern ved Bergen. Mer og mer av Karljohansvern er blitt sivilt, også befalsforlegningen som nå heter Gamlehorten Gjestegård. To nasjonale museer finnes her, Marinemuseet og fotomuseet Preus museum.

For mange assosieres Horten med fergesambandet Horten–Moss. Det var fergeforbindelse her allerede fra 1582. Ved kongelig resolusjon i 1818 ble Horten gjort til orlogsstasjon, og i 1849 ble Marinens hovedverft lagt hit. Senere utviklet det seg til Marinens hovedbase. Hele anlegget fikk navnet Karljohansvern i 1854 og fikk sjøkrigsskole 10 år senere. Karljohansvern ble ødelagt ved bombing i 1945, men bygd opp igjen senere. Horten ble ladested i 1858 og by i 1907. Landets første flyfabrikk var i drift her til ca. 1950.

Kontaktinformasjon

Adresse 3191 Horten
Geokoordinat (WGS 84) 59.4175645, 10.4837223