NAF Reiseplanlegger

Honningsvåg

Sted
Per Roger Lauritzen

Honningsvåg er «Byen ved Nordkapp», med bystatus fra 1. oktober 1996.

Bystatusen kom som en følge av at det ble opp til hvert enkelt kommunestyre å vedta bystatus, og ut fra denne bydefinisjonen er Honningsvåg er verdens nordligste by. Men Hammerfest fastholder sin status.

Honningsvåg er senter i Norges nordligste kommune, som dekker hele Magerøya og også har med seg en flik av Porsangerhalvøya. I middelalderen startet kommersielt fiske for eksport til katolske land, og på 1700-tallet startet den såkalte pomorhandelen med salg av fisk til Russland. For 300 år siden ble Finnmarks første by foreslått plassert på Magerøya, men befolkningsgrunnlaget var for lite. Fra slutten av 1800-tallet vokste Honningsvåg raskt til en liten by. Høsten 1944 ble byen, som øvrige steder i Finnmark, brent under tyskernes tilbaketrekning. Bare kirken sto igjen.

Honningsvåg lufthavn er på Widerøes rutenett og har daglig forbindelse med Oslo. Honningsvåg havn er en av fylkets største fiskerihavner og Norges fjerde største turistskipshavn, med ca. 100 anløp i året ved siden av daglig hurtigruteanløp. Byen har også landets nordligste losstasjon. Den videregående skolen er kystens hovedskole innen fiskeri og fangst, med skipsførerutdannelse, høyskolestudium i akvakultur og en veletablert fjernundervisningsavdeling. Honningsvåg er spesielt kjent for sitt aktive revy-, sang- og musikkliv. Navnet antas å komme av en hornlignende fjellformasjon, «hornungr» på gammelnorsk, og «våg,» bukt. Alternativ tolkning er gammelnorske «hunang», honning.

Kontaktinformasjon

Adresse 9750 Honningsvåg
Geokoordinat (WGS 84) 70.9823333, 25.9704618000001